Welkom bij tuintaferelen!

Tuintaferelen, een poging tot een duurzaam verhaal!
Wij willen met Tuintaferelen focussen op de essentiële dingen in het leven voor ons is dat vooral: vertragen, buiten spelen, buiten leven en beleven. Wij zijn er van overtuigd dat buiten zoveel goeds kan brengen en de natuur of omgeving ons veel kan leren zoals de traagheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. We hebben oog voor het groen, we vertoeven graag in het groen en raken verwonderd door onze groene Kempense omgeving. Het gaat er ook niet om dat gamen of schermen ‘slecht’ zouden zijn en buiten spelen ‘goed’. Het gaat erom dat we denken dat kinderen iets missen als ze weinig buiten spelen. We proberen het geduld aan te wakkeren om opnieuw te leren luisteren, kijken en ruiken. Het lijkt soms tijdsverlies, zomaar nietsdoen, maar dat is het allesbehalve. Je hoofd leeg maken, het is een kunst in onze maatschappij. Kortom het belang van ‘tijd nemen’. Bovendien trachten we als landbouwer om duurzaam lokaal te ondernemen. We proberen ons eigen fruit te verwerken tot duurzame producten, die beleving delen we graag in onze verschillende (educatieve of ontspannende) workshops. Als landbouwer willen we graag de weg op gaan van “Agroforestry” of boslandbouw. We ervaren een nieuw verlangen naar eerlijk lokaal voedsel, zonder de verworvenheden van de nieuwe tijd te willen overboord gooien, is er een drang om opnieuw connectie te willen maken met de natuur. Aan die behoefte willen we met Tuintaferelen proberen te voldoen.
Kijk en verwonder je! Start met onze website…
Kom logeren, beleven, herinneringen maken of op expeditie.
Tot binnenkort?
Maak hierboven je keuze uit het menu.
Heb je vragen of wil je graag iets bespreken?
Neem dan gerust contact op via:

info@tuintaferelen.be.

Tot binnenkort!